Regulamin Projektu

  2018-03-20    6328

ZAMIESZCZAMY WERSJĘ OSTATECZNĄ REGULAMINU PROJEKTU Z DNIA 13.04.2018R.

regulamin_wersja_ostateczna_13_04_2018


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU

załącznik nr 1 - katalog wykluczeń (pobierz)

załączniki nr 2,3,4 - dokumenty rekrutacyjne: (pobierz PDF, pobierz WORD, pobierz Open Document)

załączniki nr 2,3,4 - dokumenty rekrutacyjne ZAKTUALIZOWANE: POBIERZ.PDF, POBIERZ.WORD, POBIERZ.OPEN.DOCUMENT

załączniki nr 5-17,20-37 - (pobierz PDF)

załączniki nr 5-17, 20-37 (POBIERZ PDF) AKTUALNE

BIZES PLAN - WORD (POBIERZ)

ANALIZA FINANSOWA - EXCEL (POBIERZ)

załącznik nr 18 - Formularz informacji 0 pomocy de minimis (pobierz)

załącznik nr 19 - Wzór zaświadczenia o pomocy de mnimis (pobierz)


PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY WERSJĘ ROBOCZĄ REGULAMINU PROJEKTU

regulamin_wersja_robocza_05_04_2018

UWAGA! W związku z tym, że jest to wersja robocza, Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku