Ogłoszenia przetargowe

  2018-03-20    15116

Szacowanie wartości zamówienia – na realizację kompleksowych usług szkoleniowych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na realizację kompleksowych usług szkoleniowych mających na celu przygotowanie 260 Uczestników/Uczestniczki Projektu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczegóły w załączeniu.

 

Załaczniki:

Szkolenia_Drogowskaz na biznes_szacowanie

Szkolenia_Drogowskaz na biznej_szacowanie_formularz oferty

 


Szacowanie wartości zamówienia – na realizację indywidualnego doradztwa dla Uczestniczek projektu.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na realizację kompleksowych indywidualnych usług doradczych mających na celu wyposażenie Uczestników/Uczestniczki Projektu w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia, a następnie do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegóły w załączeniu.

 

Załaczniki:

Doradztwo_Drogowskaz na biznes_szacowanie

Doradztwo_Drogowskaz na biznej_szacowanie_formularz oferty

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku