Pytania i Odpowiedzi

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie Pytania i Odpowiedzi jakie skierowaliście do nas.

 • Posiadam zadłużenie w banku i w związku z tym jestem wpisana w rejestrze BIG. Czy mogę starać się o środki na otwarcie działalności?
    Pokaż odpowiedź  


 • Jeśli posiadam meldunek w Olsztynie, ale mieszkam w Nowym Mieście Lubawskim (powiat nowomiejski) czy mogę starać się o dotację?
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy możliwe jest dokonywanie zakupów od najbliższych członków rodziny?
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy wymagane jest założenie poczty elektronicznej (e-mail)?
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy starając się o dotację muszę wnieść jakieś zabezpieczenie?
    Pokaż odpowiedź  


 • Jakie zakupy można zrealizować w związku z dotacją?
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy po otrzymaniu dotacji, w pierwszym roku prowadzenia własnej działalności mogę zatrudnić się w innej firmie na pełny bądź niepełny etat?
    Pokaż odpowiedź  


 • Zapominałam wypełnić jedno z pół w formularzu rekrutacyjnym. Czy mam prawo jeszcze je uzupełnić po złożeniu dokumentów?
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy należy zaznaczyć 2 warunki kwalifikacyjne czy tylko 1 i który lepiej? Spełniam dwa warunki przystąpienia do projektu tj. osoba powyżej 50 roku życia oraz osoba niepełnosprawna.
    Pokaż odpowiedź  


 • Chciałabym uzyskać informację na temat dotacji do otwarcia własnej działalności (sklep na zasadzie franczyzy). Czy istnieje możliwość pozyskania środków niezbędnych do otworzenia działalności.
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy wniosek może złożyć za kandydata osoba z upoważnieniem. Regulamin nie przewiduje takiej możliwości.
    Pokaż odpowiedź  


 • Żeby rozpocząć działalność gospodarczą w lokalu własnościowym, musi zostać w nim przeprowadzony remont. W związku z tym zaplanowałem w biznes planie środki na ten cel. Czy remont mogę wykonać osobiście, a jedynie zakupić z dotacji materiały budowlane typu farby, tynki, panele, płytki?
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy do wydatków na remont lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza będzie potrzebny kosztorys podpisany przez kosztorysanta z uprawnieniami budowlanymi?
    Pokaż odpowiedź  


 • Na którym etapie programu (jeśli oczywiście się do niego zakwalifikuję) będę mogła najszybciej podjąć działalność gospodarczą ?
    Pokaż odpowiedź  


 • Proszę o informację, czy możliwe jest staranie się o fundusze na rozpoczęcie własnej działalności przez osobę w wieku 30 lat, która obecnie jest w okresie wypowiedzenia (do końca czerwca 2018r.)?
    Pokaż odpowiedź  


 • Jestem osobą bezrobotną, ale niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, o jaki dokument muszę się starać w ZUS?
    Pokaż odpowiedź  


 • Mam pytanie związane z dokumentami, które przygotowuję do projektu "Drogowskaz na biznes 6”. Czy wraz z dokumentami zobowiązana jestem dołączyć umowę najmu lokalu? Czy mogę tylko wstępnie określić siedzibę ewentualnej firmy?
    Pokaż odpowiedź  


 • Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych zadeklarowałam zatrudnienie 1 pracownika na umowę o pracę na okres 3 miesięcy ½ etatu. Czy po otrzymaniu dotacji muszę go zatrudnić i w jakim terminie?
    Pokaż odpowiedź  


 • Zaplanowana działalność gospodarcza nie kwalifikuje się do obszarów dotyczących inteligentnych specjalizacji, czy mogę się starać o dotację?
    Pokaż odpowiedź  


 • Zakładam, że po otrzymaniu dotacji będę czynnym podatnikiem VAT. Dotację oraz wsparcie pomostowe otrzymam w kwocie netto czy brutto? I czy w trakcie prowadzenia działalności mogę zmienić swój status rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym?
    Pokaż odpowiedź  


 • Mam ukończone 30 lat i jestem od 5 miesięcy zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy. Czy mogę starać się o udział w projekcie?
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy mogę wziąć udział w projekcie jeżeli w maju skończę 29 lat?
    Pokaż odpowiedź  


 • Proszę o informację czy osoba, która posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą jednak jest ona zawieszona od maja 2017 roku może przystąpić do projektu? Działalność od ponad 12 miesięcy nie funkcjonuje jedynie jest zarejestrowana.
    Pokaż odpowiedź  


 • Czy regulamin który został zamieszony na stronie internetowej z datą 13.04.2018r. jest już wersją obowiązującą? Można już wypełniać załączone do niego dokumenty rekrutacyjne?
    Pokaż odpowiedź  


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku